Co jsem strávil: Cestovní pojištění a průměrné lékařské náklady

Jak může nízká počáteční investice vyústit ve velké úspory po linii

Pro mnoho cestujících se otázka cestovního pojištění snižuje na tři faktory: náklady, itinerář a jak by jejich cestování mohlo být ovlivněno mezinárodními situacemi. Nicméně, to, co mnoho cestujících nepovažuje za náklady na onemocnění nebo zranění v zahraničí.

Většina cestujících je dobře obeznámena s mnoha běžnými dávkami cestovního pojištění, včetně zrušení cesty, zpoždění výletů a ztráty zavazadel . Mnoho cestujících důvěřuje cestovním pojištěním, které již byly uděleny prostřednictvím svých platebních karet . V těchto situacích se často přehlíží výhody zdravotní péče, které přicházejí se silnou politikou cestovního pojištění. Podle správného plánu může být cestující pojištěn za to, že se ocitl špatně v zahraničí, zranil se při nehodě nebo dokonce vyžadoval nouzovou evakuaci domů.

Než se dostanete na účet za zdravotní péči, ujistěte se, že znáte náklady na cestovní pojištění versus náklady na mezinárodní pobyt v nemocnici. Zde je to, co může skončit, pokud vaše další cesta skončí na pohotovosti.