Austrálie měsíc po měsíci

Do výběru vhodného měsíce pro návštěvu Austrálie vstupuje několik faktorů. Mohou to být klimatické a klimatické podmínky, státní svátky a události a festivaly během měsíce návštěvy.