Nejzajímavější místa na Haiti

Co vidět, dělat a zažít na dovolené na Haiti

Znesvěcený přírodními katastrofami, chudobou a zhoršováním životního prostředí, Haiti zůstává pyšná a neohraničená. Po katastrofálním zemětřesení Port au Prince v roce 2010 probíhá celostátní úsilí o obnovu infrastruktury cestovního ruchu a obnovení mezinárodních návštěvníků této kdysi populární turistické destinace v Karibiku.