10 věcí, které v Dánsku nemají dělat

Celkově se Dánové více zajímají o větší dobro skupiny než o své vlastní individuální úspěchy. Všechno funguje jako dobře namazaný stroj v Dánsku, protože dodržuje pravidla. Lidé mají tendenci být přesný a přesný a očekávají stejnou společnou zdvořilost od těch, s nimiž se setkávají. Zahrajte si podle těchto pravidel a najdete dány teplé a příjemné.